Do matury ogólnopolskiej podeszły 258 372 osoby, zdało ją 79,5% uczniów, a 15% nie zdało z jednego przedmiotu i może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z województw: mazowieckiego, małopolskiego i lubuskiego, a najgorzej poradzili sobie uczniowie z zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Lepsze wyniki uzyskali maturzyści kończący naukę w liceach, choć warto zauważyć, że uczniowie techników osiągnęli wyższy wynik z języków hiszpańskiego i włoskiego.

Przypomnijmy, że Próbną Maturę z Operonem zdało jedynie 44% uczniów, a najwięcej problemu uczestnikom akcji sprawiła część matematyczna egzaminu (zdało 40%). Niezbyt wysokie noty wyraźnie zmotywowały do nauki.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego, muszą złożyć oświadczenie do 12 lipca. Egzamin odbędzie się w dniach 23–26 sierpnia 2016 r.

Szczegółowy raport – we wrześniu."